Download:  Setup Instruction|Login Application Windows|Login Application Linux|Linux Script
User ID

Password

HAPPY CHHATH
मंगलमय शुभकामना
छठ पुजा को पीङ जस्ताइ चन्चलता कायम रहोस् ठकुवा झै उचाइ पुग्न पाओस छठी मैया को आशीर्वाद रहुन नीर्मल बनोस भावना छठ पुजा 2075 को यही छ मंगलमय शुभकामना
Saurya Air
UNITED SOLUTIONS